Партньорството

EVROPSKA ROZVOJOVA AGENTURA, S.R.O. EUDA 🇨🇿

Да се ​​актуализира

SYNTHESIS 🇨🇾

Да се ​​актуализира

INNOVATION HIVE 🇬🇷

Innovation Hive е частна организация с нестопанска цел, разположена в Гърция, специализирана в областта на изследванията и иновациите. Нашите действия целят да подобрят икономическото и социалното сближаване на европейските общества, докато нашата цел е да намерим решения за новите иновационни предизвикателства, да постигнем растеж, устойчивост и да увеличим максимално въздействието върху обществото. Философията на организацията за постигане на тези цели се основава на разработването на “методологии за ко-създаване” и “принцип на четворната спирала”. Ангажирането на заинтересованите страни от индустрията, науката и обществото има за цел да създаде връзки между бизнеса, академичните среди и гражданските участници, за да се развие комбинация от знания, умения, инструменти, ценности и мотивация. Крайната цел е позитивното влияние в местните общества и успеха на най-високо ниво според принципите и концепциите за социалната иновация.

GESTION ESTRATEGICA GEINOVA 🇪🇸

Да се ​​актуализира

BALKAN BRIDGE 🇧🇬

Balkan Bridge е организация, разположена в София, България, която има за цел да обедини обществата на Балканите и да постигне сътрудничество и растеж. Мисията на организацията е да компенсира дефицита на Балканския регион по отношение на професионалното обучение, нет-уоркинг и изследователски дейности с цел трансформиране на Балканите в устойчива екосистема с висококвалифициран човешки капитал и устойчив бизнес модел, способни да се адаптират към нуждите на обществото и глобалните тенденции. За да постигне целите си, Balkan Bridge се специализира в предоставянето на консултантски услуги, обучение за подобряване на професионалните умения на физически лица и корпоративно обучение за бизнеса.

PRIOS KOMPETANSE 🇳🇴

Да се ​​актуализира

CONSORZIO DI RICERCA HYPATIA 🇮🇹

Да се ​​актуализира

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA. 2022-1-CZ01-KA220-VET- 000086461

Copyright © 2023 Digital Upgrade Skilling. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive