Работен пакет 3

Обучителен курс DIGITUP

Обучителният курс има за цел да снабди със знания, да обучи и да даде възможност на мениджърите, надзорните органи, самостоятелните предприемачи и съответните заинтересовани страни на МСП да насърчават своите дигитални умения и да се запознаят с авангардни технологии в рамките на предимствата на технологиите Industry 4.0 и BIC. 

По-конкретно, това включва разработването на учебна програма за обучение и нейното тестване чрез пилотни дейности в страните на партньорите заедно с процес на оценка, базиран на определени критерии за оценка.

Проектът е финансиран с подкрепата на Европейската Комисия. Тази публикация представя възгледите единствено на автора. Комисията не носи отговорност за некоректното използване на информацията съдържаща се в проекта. 2022-1-CZ01-KA220-VET- 000086461

Copyright © 2023 Digital Upgrade Skilling. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive