Работен пакет 3

Обучителен курс DIGITUP

Обучителният курс има за цел да снабди със знания, да обучи и да даде възможност на мениджърите, надзорните органи, самостоятелните предприемачи и съответните заинтересовани страни на МСП да насърчават своите дигитални умения и да се запознаят с авангардни технологии в рамките на предимствата на технологиите Industry 4.0 и BIC. 

По-конкретно, това включва разработването на учебна програма за обучение и нейното тестване чрез пилотни дейности в страните на партньорите заедно с процес на оценка, базиран на определени критерии за оценка.

Финансирано от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче принадлежат изцяло на техния(ите) автор(и) и не отразяват непременно възгледите и мненията на Европейския съюз или на Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA). За тях не носи отговорност нито Европейският съюз, нито EACEA. 2022-1-CZ01-KA220-VET- 000086461

Copyright © 2023 Digital Upgrade Skilling. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive