Работен пакет 1

Мениджмънт на проекта

По време на ранните етапи на проекта консорциумът подготвя цялата необходима информация, за да гарантира ефективно изпълнение и безпроблемно взаимодействие. Първият резултат от проекта е свързан с управлението на проекта, което гарантира, че дейностите са създадени, оценени и комуникирани по начин, който е достъпен за всички. 

Той също така очертава стратегия за справяне с риска, като същевременно регулира бюджета и управлението на крайните срокове. Дефинирането на дигитални инструменти е последната стъпка в гарантирането, че дейностите по проекта и екологичните практики протичат гладко.

Проектът е финансиран с подкрепата на Европейската Комисия. Тази публикация представя възгледите единствено на автора. Комисията не носи отговорност за некоректното използване на информацията съдържаща се в проекта. 2022-1-CZ01-KA220-VET- 000086461

Copyright © 2023 Digital Upgrade Skilling. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive