Работен пакет 4

Платформа за електронно обучение и "сериозна" образователна игра за мениджъри на МСП и самостоятелни предприемачи

Платформата за електронно обучение ще бъде мястото, където ще се събира всяка ценна информация от проекта. Резултатите от всички дейности, семинари, кампании, срещи, материалите за обучение и онлайн инструмента за оценка описани по-горе, ще бъдат интегрирани и ще бъдат свободно достъпни за всеки потребител. 

Освен това в платформата Сериозната игра ще бъде разработена в съответствие с предварително произведените резултати и ще бъде инструментът за обучение на основната целева група на проекта.

Проектът е финансиран с подкрепата на Европейската Комисия. Тази публикация представя възгледите единствено на автора. Комисията не носи отговорност за некоректното използване на информацията съдържаща се в проекта. 2022-1-CZ01-KA220-VET- 000086461

Copyright © 2023 Digital Upgrade Skilling. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive