Arbeidspakke 4

E-læringsplattform & læringsspill for små og mellomstore bedrifter og selvstendige gründere

E-læringsplattformen vil være stedet der all informasjon som produseres i prosjektet, vil bli samlet. Resultatene fra alle aktiviteter, workshops, kampanjer, møter, opplæringsmateriellet og det nettbaserte kartleggingsverktøyet som er beskrevet ovenfor, vil bli integrert og vil være fritt tilgjengelig for alle brukere. 

Videre, Serious Game plattformen, vil bli utviklet i henhold til tidligere produserte leveranser, og det vil være verktøyet for opplæring av hovedmålgruppen i prosjektet.

Finansiert av Den europeiske union. Synspunktene og meningene som kommer til uttrykk, er imidlertid kun forfatternes egne og gjenspeiler ikke nødvendigvis synspunktene til EU eller European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Verken EU eller EACEA kan holdes ansvarlig for dem. 2022-1-CZ01-KA220-VET- 000086461

Copyright © 2023 Digital Upgrade Skilling. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive