Arbeidspakke 5

Formidling og utnyttelse

Arbeidspakke 5 fokuserer på utnyttelse, overførbarhet og formidling av den leverte kunnskapen til direkte og indirekte målgrupper. 

I DigitUP er det overordnede målet å støtte nettverket av interessenter som vil samlære, samarbeide og diskutere prosjektet sammen som et fellesskap for å forbedre SMB-lederes og gründeres digitale ferdigheter.

Finansiert av Den europeiske union. Synspunktene og meningene som kommer til uttrykk, er imidlertid kun forfatternes egne og gjenspeiler ikke nødvendigvis synspunktene til EU eller European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Verken EU eller EACEA kan holdes ansvarlig for dem. 2022-1-CZ01-KA220-VET- 000086461

Copyright © 2023 Digital Upgrade Skilling. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive