Arbeidspakke 5

Formidling og utnyttelse

Arbeidspakke 5 fokuserer på utnyttelse, overførbarhet og formidling av den leverte kunnskapen til direkte og indirekte målgrupper. 

I DigitUP er det overordnede målet å støtte nettverket av interessenter som vil samlære, samarbeide og diskutere prosjektet sammen som et fellesskap for å forbedre SMB-lederes og gründeres digitale ferdigheter.

Dette prosjektet er finansiert med støtte fra EU-kommisjonen. Denne publikasjonen gjenspeiler bare forfatterens synspunkter, og kommisjonen kan ikke holdes ansvarlig for eventuell bruk av informasjonen i den.2022-1-CZ01-KA220-VET- 000086461

Copyright © 2023 Digital Upgrade Skilling. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive