Arbeidspakke 2

Online kartleggingsverktøy for måling av digitale ferdighetsnivåer

Den andre arbeidspakken tar handler om å identifisere hvilke typer digitale ferdigheter som er mest etterspurt av små og mellomstore bedrifter og selvstendige næringsdrivende, og samtidig å gi tverrsektorielle innspill til fremtidige digitale ferdigheter. 

I tillegg vil det nettbaserte kartleggingsverktøyet bli utviklet for å måle og vurdere det digitale ferdighetsnivået, digital kompetanse og teknologibasert kompetanse hos SMB-ledere og selvstendige næringsdrivende. I tillegg vil håndboken for leverandører av yrkesrettet utdanning/yrkesrettet utdanning veilede dem i digital beredskap for små og mellomstore bedrifter.

Finn ut hva som skal til for at din SMB skal lykkes med Digit Up Online Evaluation Tool! Ta testen i dag for å finne ut hvilke digitale ferdigheter som etterspørres, og gjør bedriften din bedre rustet for fremtiden!

VET Handbook

Finansiert av Den europeiske union. Synspunktene og meningene som kommer til uttrykk, er imidlertid kun forfatternes egne og gjenspeiler ikke nødvendigvis synspunktene til EU eller European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Verken EU eller EACEA kan holdes ansvarlig for dem. 2022-1-CZ01-KA220-VET- 000086461

Copyright © 2023 Digital Upgrade Skilling. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive