Arbeidspakke 2

Online kartleggingsverktøy for måling av digitale ferdighetsnivåer

Den andre arbeidspakken tar handler om å identifisere hvilke typer digitale ferdigheter som er mest etterspurt av små og mellomstore bedrifter og selvstendige næringsdrivende, og samtidig å gi tverrsektorielle innspill til fremtidige digitale ferdigheter. 

I tillegg vil det nettbaserte kartleggingsverktøyet bli utviklet for å måle og vurdere det digitale ferdighetsnivået, digital kompetanse og teknologibasert kompetanse hos SMB-ledere og selvstendige næringsdrivende. I tillegg vil håndboken for leverandører av yrkesrettet utdanning/yrkesrettet utdanning veilede dem i digital beredskap for små og mellomstore bedrifter.

Se hvilket nivå bedriften din befinner seg på!

VET Handbook

Dette prosjektet er finansiert med støtte fra EU-kommisjonen. Denne publikasjonen gjenspeiler bare forfatterens synspunkter, og kommisjonen kan ikke holdes ansvarlig for eventuell bruk av informasjonen i den.2022-1-CZ01-KA220-VET- 000086461

Copyright © 2023 Digital Upgrade Skilling. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive