Digital Upgrade-kompetanse for SMBer og selvbedrifter

Om prosjektet

Digitalisering er blant de ulike utfordringene som europeiske små og mellomstore bedrifter (SMB) står overfor i dagens samfunn. Et stort antall små og mellomstore bedrifter rapporterer at de ikke har grunnleggende digitale ferdigheter, noe som resulterer i en sammenheng mellom digitalt ferdighetsnivå og omsetningsvekst. 

Små og mellomstore bedrifter håndterer flere vanskeligheter med å utvikle en online tilstedeværelse, de har mangel på bevissthet om fordelene og mulighetene som er tilgjengelige knyttet til digitale ressurser, de er ikke kjent med implementering av digitale plattformer, de har ikke god nok kunnskap til å forstå og vurdere digitaliseringstransformasjon, digitale formasjoner og elektroniske verktøy og plattformer, og dermed, ikke klarer å engasjere seg i Industri 4.0.

Se hvilket nivå bedriften din befinner seg på!

Arbeidspakker

Image hover effect image

Image hover effect image

Image hover effect image

Image hover effect image

Image hover effect image

Partnerskapet

Dette prosjektet er finansiert med støtte fra EU-kommisjonen. Denne publikasjonen gjenspeiler bare forfatterens synspunkter, og kommisjonen kan ikke holdes ansvarlig for eventuell bruk av informasjonen i den.2022-1-CZ01-KA220-VET- 000086461

Copyright © 2023 Digital Upgrade Skilling. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive