Digital Upgrade-kompetanse for SMBer og selvbedrifter

Om prosjektet

Digitalisering er blant de ulike utfordringene som europeiske små og mellomstore bedrifter (SMB) står overfor i dagens samfunn. Et stort antall små og mellomstore bedrifter rapporterer at de ikke har grunnleggende digitale ferdigheter, noe som resulterer i en sammenheng mellom digitalt ferdighetsnivå og omsetningsvekst. 

Små og mellomstore bedrifter håndterer flere vanskeligheter med å utvikle en online tilstedeværelse, de har mangel på bevissthet om fordelene og mulighetene som er tilgjengelige knyttet til digitale ressurser, de er ikke kjent med implementering av digitale plattformer, de har ikke god nok kunnskap til å forstå og vurdere digitaliseringstransformasjon, digitale formasjoner og elektroniske verktøy og plattformer, og dermed, ikke klarer å engasjere seg i Industri 4.0.

Finn ut hva som skal til for at din SMB skal lykkes med Digit Up Online Evaluation Tool! Ta testen i dag for å finne ut hvilke digitale ferdigheter som etterspørres, og gjør bedriften din bedre rustet for fremtiden!

Arbeidspakker

Image hover effect image

Image hover effect image

Image hover effect image

Image hover effect image

Image hover effect image

Partnerskapet

Finansiert av Den europeiske union. Synspunktene og meningene som kommer til uttrykk, er imidlertid kun forfatternes egne og gjenspeiler ikke nødvendigvis synspunktene til EU eller European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Verken EU eller EACEA kan holdes ansvarlig for dem. 2022-1-CZ01-KA220-VET- 000086461

Copyright © 2023 Digital Upgrade Skilling. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive