Digitální upgrade dovedností malých a středních podniků a samostatných podnikatelů

O projektu

Digitalizace patří k řadě výzev, kterým evropské malé a střední podniky (MSP) v dnešní době čelí. Velký počet malých a středních podniků uvádí, že nemají základní digitální dovednosti, které jsou přímo navázány na zvyšování obratu. 

Malé a střední podniky se potýkají s řadou obtíží směrem k rozvoji přítomnosti v online prostoru, mají nedostatečné povědomí o výhodách a dostupných příležitostech souvisejících s digitálními zdroji, nejsou obeznámeny s implementací digitálních platforem, chybí jim klíčové znalosti k pochopení a posouzení digitální transformace, digitální formace a online nástroje a platformy, a proto se nepodílejí na Průmyslu 4.0.

Zjistěte, na jaké úrovni je vaše společnost!

Pracovní balíčky

Image hover effect image

Image hover effect image

Image hover effect image

Image hover effect image

Image hover effect image

Partnerství

Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise. Tato publikace odráží pouze názory autora a Komise nenese odpovědnost za informace v ní obsažené a jejich použití.2022-1-CZ01-KA220-VET- 000086461

Copyright © 2023 Digital Upgrade Skilling. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive