Digitální upgrade dovedností malých a středních podniků a samostatných podnikatelů

O projektu

Digitalizace patří k řadě výzev, kterým evropské malé a střední podniky (MSP) v dnešní době čelí. Velký počet malých a středních podniků uvádí, že nemají základní digitální dovednosti, které jsou přímo navázány na zvyšování obratu. 

Malé a střední podniky se potýkají s řadou obtíží směrem k rozvoji přítomnosti v online prostoru, mají nedostatečné povědomí o výhodách a dostupných příležitostech souvisejících s digitálními zdroji, nejsou obeznámeny s implementací digitálních platforem, chybí jim klíčové znalosti k pochopení a posouzení digitální transformace, digitální formace a online nástroje a platformy, a proto se nepodílejí na Průmyslu 4.0.

Odemkněte úspěch svého malého a středního podniku pomocí online hodnotícího nástroje Digit Up! Proveďte test ještě dnes, abyste zjistili, jaké digitální dovednosti jsou nejpotřebnější, a posílili svůj podnik pro budoucnost!

Pracovní balíčky

Image hover effect image

Image hover effect image

Image hover effect image

Image hover effect image

Image hover effect image

Partnerství

Financováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska jsou však pouze názory a stanoviska autora (autorů) a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie nebo Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA). Evropská unie ani agentura EACEA za ně nenesou odpovědnost. 2022-1-CZ01-KA220-VET- 000086461

Copyright © 2023 Digital Upgrade Skilling. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive