Pracovní balíček 4

E-learningová platforma a seriózní hra pro manažery malých a středních podniků a samostatné podnikatele

E-learningová platforma bude místem, kde se budou shromažďovat všechny cenné informace získané v rámci projektu. Výsledky všech aktivit, seminářů, kampaní, setkání, školicích materiálů a výše popsaného online hodnotícího nástroje budou sloučeny a budou volně k dispozici každému uživateli. Kromě toho bude v rámci platformy vyvinuta vážná hra podle předem vytvořených záměrů, která bude nástrojem pro školení hlavní cílové skupiny projektu.

Financováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska jsou však pouze názory a stanoviska autora (autorů) a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie nebo Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA). Evropská unie ani agentura EACEA za ně nenesou odpovědnost. 2022-1-CZ01-KA220-VET- 000086461

Copyright © 2023 Digital Upgrade Skilling. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive