Pracovní balíček 3

Školení DIGITUP

Cílem školení je přinést znalosti, vyškolit a podpořit manažery malých a středních podniků, vedoucí pracovníky, samostatné podnikatele a příslušné zúčastněné strany, aby si osvojili digitální dovednosti a seznámili se s nejmodernějšími technologiemi v rámci výhod technologií Průmyslu 4.0 a BIC. Konkrétně jde o vývoj vzdělávacího programu a jeho ozkoušení prostřednictvím pilotních aktivit v zemích partnerů společně s jeho hodnocením na základě předem definovaných kritérií.

Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise. Tato publikace odráží pouze názory autora a Komise nenese odpovědnost za informace v ní obsažené a jejich použití.2022-1-CZ01-KA220-VET- 000086461

Copyright © 2023 Digital Upgrade Skilling. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive