Pracovní balíček 3

Školení DIGITUP

Cílem školení je přinést znalosti, vyškolit a podpořit manažery malých a středních podniků, vedoucí pracovníky, samostatné podnikatele a příslušné zúčastněné strany, aby si osvojili digitální dovednosti a seznámili se s nejmodernějšími technologiemi v rámci výhod technologií Průmyslu 4.0 a BIC. Konkrétně jde o vývoj vzdělávacího programu a jeho ozkoušení prostřednictvím pilotních aktivit v zemích partnerů společně s jeho hodnocením na základě předem definovaných kritérií.

Financováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska jsou však pouze názory a stanoviska autora (autorů) a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie nebo Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA). Evropská unie ani agentura EACEA za ně nenesou odpovědnost. 2022-1-CZ01-KA220-VET- 000086461

Copyright © 2023 Digital Upgrade Skilling. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive