Arbeidspakke 3

DIGITUP kurs

Opplæringskurset tar sikte på å bringe kunnskap, lære opp og styrke små og mellomstore bedrifters ledere, veiledere, næringsdrivnde og relevante interessenter i å fremme sine digitale ferdigheter og bli kjent med banebrytende teknologier innenfor rammen av Industri 4.0 og BIC teknologifordeler. 

Konkret innebærer det utvikling av læreplan og eksperimentering gjennom piloteringsaktiviteter i partnernes land sammen med en evalueringsprosess basert på definerte evalueringskriterier.

Finansiert av Den europeiske union. Synspunktene og meningene som kommer til uttrykk, er imidlertid kun forfatternes egne og gjenspeiler ikke nødvendigvis synspunktene til EU eller European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Verken EU eller EACEA kan holdes ansvarlig for dem. 2022-1-CZ01-KA220-VET- 000086461

Copyright © 2023 Digital Upgrade Skilling. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive