Arbeidspakke 3

DIGITUP kurs

Opplæringskurset tar sikte på å bringe kunnskap, lære opp og styrke små og mellomstore bedrifters ledere, veiledere, næringsdrivnde og relevante interessenter i å fremme sine digitale ferdigheter og bli kjent med banebrytende teknologier innenfor rammen av Industri 4.0 og BIC teknologifordeler. 

Konkret innebærer det utvikling av læreplan og eksperimentering gjennom piloteringsaktiviteter i partnernes land sammen med en evalueringsprosess basert på definerte evalueringskriterier.

Dette prosjektet er finansiert med støtte fra EU-kommisjonen. Denne publikasjonen gjenspeiler bare forfatterens synspunkter, og kommisjonen kan ikke holdes ansvarlig for eventuell bruk av informasjonen i den.2022-1-CZ01-KA220-VET- 000086461

Copyright © 2023 Digital Upgrade Skilling. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive