Prosjektet

Prosjektbeskrivelse

Digitalisering er blant de ulike utfordringene som europeiske små og mellomstore bedrifter (SMB) står overfor i dagens samfunn. Et stort antall små og mellomstore bedrifter rapporterer at de ikke har grunnleggende digitale ferdigheter, noe som resulterer i en sammenheng mellom digitalt ferdighetsnivå og omsetningsvekst. 

Små og mellomstore bedrifter håndterer flere vanskeligheter med å utvikle en online tilstedeværelse, de har mangel på bevissthet om fordelene og mulighetene som er tilgjengelige knyttet til digitale ressurser, de er ikke kjent med implementering av digitale plattformer, de har ikke god nok kunnskap til å forstå og vurdere digitaliseringstransformasjon, digitale formasjoner og elektroniske verktøy og plattformer, og dermed, ikke klarer å engasjere seg i Industri 4.0.

Image hover effect image

DIGITUP-prosjektet har som mål å utvikle et innovativt opplæringskurs, et seriøst spill og kartleggingsverktøy som vil gjøre det praktisk for yrkesfaglige pedagoger og lærere å lære opp og transformere ledere av små og mellomstore bedrifter og selvstendige næringsdrivende til fremtidige ledere, utrustet med banebrytende digitale ferdigheter som vil gjøre dem i stand til å oppnå digital transformasjon ved hjelp av Industri 4.0-rammeverk og BIC-teknologier. 

Gjennom DigitUp-prosjektet vil deltakerne få tilgang til og benytte innovative undervisnings- og læringspraksiser. Ved å støtte tiltak som styrker økosystemer og strukturelt øker tilførselen av nødvendig kompetanse, samt legger til rette for organisasjonsutvikling og høy ytelse, kan europeiske små og mellomstore bedrifter ta i bruk teknologibasert praksis i større omfang. 

Når det gjelder å støtte yrkesutdanning og opplæring, har DIGITUP som mål å styrke kapasiteten blant yrkesfaglige lærere i å implementere teknologiske, digitale og andre ferdigheter som adresserer deres behov for å ta i bruk ny kunnskap om digital transformasjon, inkludert innovative pedagogiske og pedagogiske metoder, og bygge et nettverk av kvalifiserte yrkesfaglærere.

Innvirkning

DIGITUP-prosjektet forventes å ha betydelig innvirkning på prosjektdeltakere, samarbeidspartnere, målgrupper samt regionale og nasjonale interessenter, og prosjektlandene. Prosjektets målgruppe (f.eks. SMB-ledere, selvstendige gründere, ledere og veiledere for små bedrifter) forventes å besitte nødvendige digitale ferdigheter og evner, og delta i en rekke piloteringsaktiviteter. 

Aktivitetene i prosjektet vil føre til en positiv langsiktig innvirkning på målgruppene ved at det vil bidra til å gi dem med de nødvendige virkemidler for å identifisere hvilke typer digitale ferdigheter som er svært mest av små og mellomstore bedrifter og enkeltmanssforetak.

Effekter av DIGITUP-prosjektet på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå:

▪️ sikre brukernes tilgang til og bruk av nyskapende undervisnings- og læringspraksis
▪️ øke og styrke den offentlige debatten om digitale ferdigheter og kunnskap om banebrytende teknologier for små og mellomstore bedrifter, mikrobedrifter og enkeltmannsforetak
▪️ støtte og oppmuntre til et gründermiljø som legger vekt på digitale ferdigheter
▪️ oppmuntre små og mellomstore bedrifter til å engasjere seg i “”Industri 4.0″” aktiviteter gjennom kartleggingsverktøyet og DIGITUP læringsspillet
▪️ øke bevisstheten og tilby oppdatert kunnskap til yreksfag-lærere og instruktører som er relevante for BIC-teknologier og digitale ferdighetsindikatorer / veikart.

Finansiert av Den europeiske union. Synspunktene og meningene som kommer til uttrykk, er imidlertid kun forfatternes egne og gjenspeiler ikke nødvendigvis synspunktene til EU eller European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Verken EU eller EACEA kan holdes ansvarlig for dem. 2022-1-CZ01-KA220-VET- 000086461

Copyright © 2023 Digital Upgrade Skilling. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive