Arbeidspakke 1

Prosjektledelse

I løpet av prosjektets innledende faser forbereder partnerne all informasjon som kreves for å ha en effektiv implementering og sømløs samhandling. 

Det første prosjektresultatet er knyttet til prosjektledelse, som sørger for at aktivitetene startes opp, vurderes og kommuniseres på en måte som er tilgjengelig for alle. Den skisserer også en strategi for å takle risiko som del av budsjett- og tidsstyring. Definisjonen av digitale verktøy er det siste steget for å sikre at prosjektets aktiviteter og grønne praksiser går greit.

Finansiert av Den europeiske union. Synspunktene og meningene som kommer til uttrykk, er imidlertid kun forfatternes egne og gjenspeiler ikke nødvendigvis synspunktene til EU eller European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Verken EU eller EACEA kan holdes ansvarlig for dem. 2022-1-CZ01-KA220-VET- 000086461

Copyright © 2023 Digital Upgrade Skilling. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive