Arbeidspakke 1

Prosjektledelse

I løpet av prosjektets innledende faser forbereder partnerne all informasjon som kreves for å ha en effektiv implementering og sømløs samhandling. 

Det første prosjektresultatet er knyttet til prosjektledelse, som sørger for at aktivitetene startes opp, vurderes og kommuniseres på en måte som er tilgjengelig for alle. Den skisserer også en strategi for å takle risiko som del av budsjett- og tidsstyring. Definisjonen av digitale verktøy er det siste steget for å sikre at prosjektets aktiviteter og grønne praksiser går greit.

Dette prosjektet er finansiert med støtte fra EU-kommisjonen. Denne publikasjonen gjenspeiler bare forfatterens synspunkter, og kommisjonen kan ikke holdes ansvarlig for eventuell bruk av informasjonen i den.2022-1-CZ01-KA220-VET- 000086461

Copyright © 2023 Digital Upgrade Skilling. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive