Pracovní balíček 1

Řízení projektů

V počátečních fázích projektu připravuje konsorcium veškeré informace potřebné k zajištění efektivní realizace a bezproblémové interakce. První výsledek projektu se týká projektového řízení, které zajišťuje, že činnosti jsou vytvářeny, vyhodnocovány a komunikovány způsobem, který je přístupný všem. 

Rovněž nastiňuje strategii pro zvládání rizik při regulaci rozpočtu a řízení času. Definice digitálních nástrojů je posledním krokem k zajištění hladkého průběhu projektových činností a ekologických postupů.

Financováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska jsou však pouze názory a stanoviska autora (autorů) a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie nebo Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA). Evropská unie ani agentura EACEA za ně nenesou odpovědnost. 2022-1-CZ01-KA220-VET- 000086461

Copyright © 2023 Digital Upgrade Skilling. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive