Pracovní balíček 5

Šíření výstupů a jejich využívání

Pracovní balíček 5 se zaměřuje na využití, přenositelnost a šíření získaných znalostí mezi přímými a nepřímými cílovými skupinami. V rámci DigitUP je celkovým cílem podpořit síť zúčastněných stran, které se budou společně učit, budovat a diskutovat o projektu jako komunita, aby zlepšily digitální dovednosti manažerů a podnikatelů malých a středních podniků.

Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise. Tato publikace odráží pouze názory autora a Komise nenese odpovědnost za informace v ní obsažené a jejich použití.2022-1-CZ01-KA220-VET- 000086461

Copyright © 2023 Digital Upgrade Skilling. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive