Pracovní balíček 2

Online hodnotící nástroj pro měření úrovně digitálních dovedností

Cílem druhého pracovního balíčku je určit typy digitálních dovedností. které jsou vysoce žádané malými a středními podniky a samostatnými podnikateli, a zároveň poskytnout mezioborové vstupy směrem k rozvoji budoucích digitálních dovedností. Kromě toho bude vyvinut online hodnotící nástroj pro měření a hodnocení úrovně digitálních dovedností, digitální gramotnosti a technických kompetencí manažerů a podnikatelů v malých a středních podnicích. Kromě toho bude vyvinuta příručka pro poskytovatele odborného vzdělávání a přípravy, která bude sloužit jako průvodce k e-připravenosti malých a středních podniků.

Odemkněte úspěch svého malého a středního podniku pomocí online hodnotícího nástroje Digit Up! Proveďte test ještě dnes, abyste zjistili, jaké digitální dovednosti jsou nejpotřebnější, a posílili svůj podnik pro budoucnost!

VET Handbook

Financováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska jsou však pouze názory a stanoviska autora (autorů) a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie nebo Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA). Evropská unie ani agentura EACEA za ně nenesou odpovědnost. 2022-1-CZ01-KA220-VET- 000086461

Copyright © 2023 Digital Upgrade Skilling. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive