Pracovní balíček 2

Online hodnotící nástroj pro měření úrovně digitálních dovedností

Cílem druhého pracovního balíčku je určit typy digitálních dovedností. které jsou vysoce žádané malými a středními podniky a samostatnými podnikateli, a zároveň poskytnout mezioborové vstupy směrem k rozvoji budoucích digitálních dovedností. Kromě toho bude vyvinut online hodnotící nástroj pro měření a hodnocení úrovně digitálních dovedností, digitální gramotnosti a technických kompetencí manažerů a podnikatelů v malých a středních podnicích. Kromě toho bude vyvinuta příručka pro poskytovatele odborného vzdělávání a přípravy, která bude sloužit jako průvodce k e-připravenosti malých a středních podniků.

Zjistěte, na jaké úrovni je vaše společnost!

VET Handbook

Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise. Tato publikace odráží pouze názory autora a Komise nenese odpovědnost za informace v ní obsažené a jejich použití.2022-1-CZ01-KA220-VET- 000086461

Copyright © 2023 Digital Upgrade Skilling. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive