Ψηφιακή αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ΜΜΕ και των ατομικών επιχειρήσεων

Σχετικά με το Έργο

Η ψηφιοποίηση συγκαταλέγεται μεταξύ των διαφόρων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στη σημερινή εποχή. Ένας σημαντικός αριθμός ΜΜΕ, αναφέρει ότι δεν διαθέτει βασικές ψηφιακές δεξιότητες, με αποτέλεσμα να υπάρχει θετική σχέση μεταξύ των επιπέδων ψηφιακών δεξιοτήτων και την αύξηση του κύκλου εργασιών.

 Οι ΜΜΕ αντιμετωπίζουν αρκετές δυσκολίες προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης μιας διαδικτυακής παρουσίας, δεν έχουν επίγνωση των πλεονεκτημάτων και των διαθέσιμων ευκαιριών που σχετίζονται με τους ψηφιακούς πόρους, δεν είναι εξοικειωμένες με την εφαρμογή ψηφιακών πλατφορμών, δεν έχουν τις στέρεες γνώσεις για να κατανοήσουν και να αξιολογήσουν τον μετασχηματισμό της ψηφιοποίησης, τους ψηφιακούς σχηματισμούς και τα διαδικτυακά εργαλεία και πλατφόρμες και, ως εκ τούτου, δεν συμμετέχουν στη βιομηχανία 4.0.

Αναβαθμίστε την επιτυχία της ΜΜΕ σας με το Online Εργαλείο Αξιολόγησης της Digit Up! Κάντε το τεστ σήμερα για να εντοπίσετε τις ψηφιακές δεξιότητες υψηλής ζήτησης και να ενδυναμώσετε την επιχείρησή σας για το μέλλον!

Πακέτα Εργασίας

Image hover effect image

Image hover effect image

Image hover effect image

Image hover effect image

Image hover effect image

Οι Εταίροι

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις. 2022-1-CZ01-KA220-VET- 000086461

Copyright © 2023 Digital Upgrade Skilling. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive