Οι Εταίροι

EVROPSKA ROZVOJOVA AGENTURA, S.R.O. EUDA 🇨🇿

Θα Ενημερωθεί Σύντομα

SYNTHESIS 🇨🇾

Το Κέντρο Έρευνας και Εκπαίδευσης SYNTHESIS ιδρύθηκε το 2002 και είναι ένας πρωτοποριακός οργανισμός που σχεδιάζει και υλοποιεί ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα με κοινωνικό αντίκτυπο. Το SYNTHESIS είναι ένα από τα κορυφαία ιδρύματα στην Κύπρο στους τομείς της κοινωνικής καινοτομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας- ίδρυσε το Hub Nicosia, έναν κόμβο κοινωνικής καινοτομίας που στεγάζει και υποστηρίζει επιχειρηματίες και οργανισμούς με κοινωνική αποστολή. Σε έναν κόσμο που περιβάλλεται από συγκρούσεις και αποκλεισμούς πολλών μορφών, το SYNTHESIS φιλοδοξεί να συμμετάσχει σε δράσεις που βελτιώνουν τη ζωή των ατόμων, ενισχύουν την κοινωνική ένταξη και συμβάλλουν σε ένα πράσινο και βιώσιμο μέλλον, για τους ανθρώπους και τον πλανήτη.

INNOVATION HIVE 🇬🇷

Η Innovation Hive είναι ένας ιδιωτικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός που εδρεύει στην Ελλάδα και ειδικεύεται στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας. Οι δράσεις μας αποσκοπούν στην ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής των ευρωπαϊκών κοινωνιών, ενώ στόχος μας είναι να βρούμε λύσεις στις νέες προκλήσεις της καινοτομίας, να επιτύχουμε ανάπτυξη, βιωσιμότητα και να μεγιστοποιήσουμε τον αντίκτυπο στην κοινωνία. Η φιλοσοφία του οργανισμού για την επίτευξη αυτών των στόχων βασίζεται σε μεθοδολογίες συν-δημιουργίας και σε μια προσέγγιση τετραπλής έλικας. Η εμπλοκή ενδιαφερομένων από τη βιομηχανία, την επιστήμη και την κοινωνία έχει ως στόχο τη δημιουργία δεσμών μεταξύ των επιχειρήσεων, της ακαδημαϊκής κοινότητας και των φορέων της κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου να αναπτυχθεί ένας συνδυασμός γνώσεων, δεξιοτήτων, εργαλείων, αξιών και κινήτρων. Ο τελικός στόχος είναι να γίνει η διαφορά στις τοπικές κοινωνίες και να επιτύχουν στο υψηλότερο επίπεδο οι αρχές των εννοιών της κοινωνικής καινοτομίας.

GESTION ESTRATEGICA GEINOVA 🇪🇸

Θα Ενημερωθεί Σύντομα

BALKAN BRIDGE 🇧🇬

Το Balkan Bridge είναι ένας οργανισμός που έχει ως στόχο να φέρει κοντά τις κοινωνίες των Βαλκανίων και να επιτύχει συνεργασία και ανάπτυξη. Αποστολή του οργανισμού είναι να καλύψει τα κενά της περιοχής των Βαλκανίων όσον αφορά την επαγγελματική κατάρτιση, τη δικτύωση και τις ερευνητικές δραστηριότητες, με στόχο τη μετατροπή των Βαλκανίων σε ένα βιώσιμο οικοσύστημα με υψηλά καταρτισμένο ανθρώπινο κεφάλαιο και επιχειρήσεις ικανές να προσαρμόζονται στις ανάγκες της κοινωνίας και τις παγκόσμιες τάσεις. Για την επίτευξη των στόχων της, το Balkan Bridge παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες, κατάρτιση για τη βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων σε άτομα και εταιρική κατάρτιση για επιχειρήσεις, προκειμένου να επιτευχθεί η ανάπτυξη και η ενδυνάμωση ομάδων.

PRIOS KOMPETANSE 🇳🇴

Θα Ενημερωθεί Σύντομα

CONSORZIO DI RICERCA HYPATIA 🇮🇹

Θα Ενημερωθεί Σύντομα

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις. 2022-1-CZ01-KA220-VET- 000086461

Copyright © 2023 Digital Upgrade Skilling. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive