Přínosy digitalizace pro malé a střední podniky

Digitalizace je jedním z hlavních směrů vývoje, který změní různé oblasti života, a již dnes digitalizace mění mnoho oblastí života, včetně obchodních procesů. Někdy se o tom hovoří jako o počátku Průmyslu 4.0. Zejména během pandemie COVID-19 se ukázalo, že digitalizace přináší podnikům různé výhody. Důležité je, že tyto výhody se neomezují pouze na velké podniky. Z digitalizace mohou těžit i malé a střední podniky (MSP)!

Například používání digitálních nástrojů v podnikání může ušetřit náklady a čas, stejně jako další důležité zdroje. Místo toho, aby zaměstnanec vykonával opakující se úkol, mohou tento proces převzít stroje, a zaměstnanci tak získají čas na složitější úkoly, které přinášejí vyšší příjmy. Automatizace operativních činností tak umožňuje zaměstnancům věnovat více času strategickým iniciativám, což v konečném důsledku může podnikům přinést konkurenční výhody. Podobně lze digitální nástroje využít k podpoře a urychlení administrativních úkonů, což zvyšuje efektivitu a vede ke zvýšení produktivity.

Kromě toho mohou malé a střední podniky z digitalizace těžit, protože samotná digitalizace usnadňuje analýzu velkého množství dat, která lze využít ke zlepšení obchodních procesů a pochopení přání zákazníků. Analýza dat navíc může pomoci najít problémy a identifikovat příležitosti ke zvýšení příjmů. Digitalizace rovněž umožňuje vývoj inovativních produktů, které by před digitalizací nebylo možné realizovat, a může zlepšit kvalitu výrobků. Podniky navíc uvádějí zvýšenou rychlost dodávek a snazší podporu zákazníků. Digitalizace navíc umožňuje lepší přizpůsobivost náhle se měnícím situacím, jako je například pandemie COVID-19. 

Důležité je, že digitalizace nabízí možnost snadného spojení s potenciálními zákazníky v zahraničí, což může menším podnikům pomoci konkurovat větším podnikům působícím na mezinárodní úrovni. Vzhledem k tomu, že působení na mezinárodní úrovni bylo shledáno jako jedna z nejvýznamnějších činností pro dosažení hospodářského růstu v globalizovaném světě, je využití digitalizace k usnadnění mezinárodních obchodních procesů ještě důležitější.¨

Závěrem lze říci, že digitalizace přináší malým a středním evropským podnikům řadu výhod, které by neměly přehlížet! Ve studii 80 % podniků, které prošly významnou digitální transformací, uvedlo zvýšení ziskovosti. Studie nicméně zjistily, že mnoho malých a středních podniků není na digitalizaci dobře připraveno a v důsledku toho plně nevyužívá svůj digitální potenciál. Projekt DigitUp pomáhá podnikům dosáhnout co největšího přínosu digitalizace. DigitUp podporuje manažery malých a středních podniků a samostatně podnikající osoby v tom, aby se seznámili s průlomovými novými technologiemi, a poskytuje jim bezplatný přístup k vysoce kvalitním a aktuálním informacím, materiálům, školením a podpoře v oblasti digitalizace.Zdroje

 

Full article: Giving momentum to SME digitalization (tandfonline.com) 

Digitalization and SMEs’ Export Management: Impacts on Resources and Capabilities | TIM Review

EMERALD_BPMJ_BPMJ609669 965..984 (researchgate.net)

Digitilization_Whitepaper-Letter_v04.pdf (bpm-d.com)

Open Access proceedings Journal of Physics: Conference series (iop.org)

10 Digital Transformation Benefits for Businesses (techtarget.com)

Financováno Evropskou unií. Vyjádřené názory a stanoviska jsou však pouze názory a stanoviska autora (autorů) a nemusí nutně odrážet názory a stanoviska Evropské unie nebo Evropské výkonné agentury pro vzdělávání a kulturu (EACEA). Evropská unie ani agentura EACEA za ně nenesou odpovědnost. 2022-1-CZ01-KA220-VET- 000086461

Copyright © 2023 Digital Upgrade Skilling. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive