Οφέλη της ψηφιοποίησης για τις ΜΜΕ

Η ψηφιοποίηση είναι μια από τις κύριες εξελίξεις που θα αλλάξει διάφορους τομείς της ζωής και ακόμη και σήμερα, η ψηφιοποίηση αλλάζει ήδη πολλούς τομείς της ζωής, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρηματικών διαδικασιών. Μερικές φορές αυτό αναφέρεται ως η αρχή της Βιομηχανίας 4.0. Ειδικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, κατέστη σαφές ότι η ψηφιοποίηση επιφέρει διάφορα οφέλη στις επιχειρήσεις. Είναι σημαντικό ότι τα οφέλη αυτά δεν περιορίζονται μόνο στις μεγάλες επιχειρήσεις. Και οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) μπορούν να επωφεληθούν από την ψηφιοποίηση!

 

Για παράδειγμα, η χρήση ψηφιακών εργαλείων στις επιχειρήσεις μπορεί να εξοικονομήσει κόστος και χρόνο, καθώς και περαιτέρω κρίσιμους πόρους. Αντί ένας εργαζόμενος να εκτελεί μια επαναλαμβανόμενη εργασία, οι μηχανές μπορούν να αναλάβουν αυτή τη διαδικασία, δίνοντας χρόνο στους εργαζόμενους για πιο σύνθετες εργασίες που αποφέρουν υψηλότερα έσοδα. Έτσι, η αυτοματοποίηση των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων επιτρέπει στους εργαζόμενους περισσότερο χρόνο για στρατηγικές πρωτοβουλίες, οι οποίες τελικά μπορούν να δώσουν στις επιχειρήσεις ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Ομοίως, τα ψηφιακά εργαλεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη και την επιτάχυνση των διοικητικών εργασιών, γεγονός που αυξάνει την αποδοτικότητα και οδηγεί σε βελτιωμένη παραγωγικότητα. 

 

Επιπλέον, οι ΜΜΕ μπορούν να επωφεληθούν από την ψηφιοποίηση επειδή διευκολύνει την ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των επιχειρηματικών διαδικασιών και την κατανόηση των επιθυμιών των πελατών. Επιπλέον, η ανάλυση δεδομένων μπορεί να βοηθήσει στην ανεύρεση προβλημάτων και στον εντοπισμό ευκαιριών για την αύξηση των εσόδων. Η ψηφιοποίηση επιτρέπει επίσης την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων που δεν θα μπορούσαν να υλοποιηθούν πριν από την ψηφιοποίηση και μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα των προϊόντων. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις ανέφεραν αυξημένη ταχύτητα παράδοσης και ευκολότερη υποστήριξη πελατών. Επιπλέον, η ψηφιοποίηση επιτρέπει καλύτερη προσαρμοστικότητα σε ξαφνικά μεταβαλλόμενες καταστάσεις όπως η πανδημία COVID-19. 

Είναι σημαντικό ότι η ψηφιοποίηση προσφέρει τη δυνατότητα εύκολης σύνδεσης με δυνητικούς πελάτες στο εξωτερικό, γεγονός που μπορεί να βοηθήσει τις μικρότερες επιχειρήσεις να ανταγωνιστούν τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε διεθνές επίπεδο. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η δραστηριοποίηση σε διεθνές επίπεδο έχει διαπιστωθεί ότι αποτελεί μία από τις σημαντικότερες δραστηριότητες για την επίτευξη οικονομικής ανάπτυξης σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο, η χρήση της ψηφιοποίησης για τη διευκόλυνση των διεθνών επιχειρηματικών διαδικασιών είναι ακόμη πιο κρίσιμη. 

 

Εν κατακλείδι, η ψηφιοποίηση επιφυλάσσει ποικίλα πλεονεκτήματα για τις μικρομεσαίες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, τα οποία δεν πρέπει να χάσουν! Σε μια μελέτη το 80% των επιχειρήσεων που υπέστησαν σημαντικούς ψηφιακούς μετασχηματισμούς ανέφεραν αυξημένη κερδοφορία. Παρ’ όλα αυτά, μελέτες διαπίστωσαν ότι πολλές ΜΜΕ δεν είναι καλά προετοιμασμένες για την ψηφιοποίηση και, κατά συνέπεια, δεν έχουν αξιοποιήσει πλήρως το ψηφιακό δυναμικό τους. Το έργο DigitUp βοηθά τις επιχειρήσεις να επιτύχουν το μεγαλύτερο δυνατό όφελος από την ψηφιοποίηση. Το DigitUp υποστηρίζει τα στελέχη των ΜΜΕ και τις αυτοεπιχειρήσεις να εξοικειωθούν με τις καινοτομίες στις αναδυόμενες τεχνολογίες και παρέχει δωρεάν πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας και επικαιροποιημένες πληροφορίες, υλικό, κατάρτιση και υποστήριξη σχετικά με την ψηφιοποίηση.  ΠηγέςFull article: Giving momentum to SME digitalization (tandfonline.com) 

Digitalization and SMEs’ Export Management: Impacts on Resources and Capabilities | TIM Review

EMERALD_BPMJ_BPMJ609669 965..984 (researchgate.net)

Digitilization_Whitepaper-Letter_v04.pdf (bpm-d.com)

Open Access proceedings Journal of Physics: Conference series (iop.org)

10 Digital Transformation Benefits for Businesses (techtarget.com)

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις. 2022-1-CZ01-KA220-VET- 000086461

Copyright © 2023 Digital Upgrade Skilling. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive