Ψηφιακός μετασχηματισμός και ενδυνάμωση μικρομεσαίων επιχειρήσεων

5.16.2023

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αποτελούν ουσιαστικό μέρος της ευρωπαϊκής οικονομίας. Δυστυχώς, εξακολουθούν να υστερούν στην ψηφιοποίηση, πρέπει να γίνουν ακόμη πολλά για τη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων. Επιπλέον, η εφαρμογή και η χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας ποικίλλει ανά χώρο: υπάρχουν αποκλίσεις μεταξύ των διαφόρων περιοχών της Ευρώπης. Το έναυσμα που έκανε την Ευρωπαϊκή Ένωση να συνειδητοποιήσει την επιτακτική ανάγκη για καινοτομία ήταν η πανδημία COVID-19. Το COVID αποτέλεσε σοκ για όλους- όλες οι ΜΜΕ έπρεπε να προσαρμόσουν την προσέγγισή τους στην εργασία και τα ψηφιακά εργαλεία έγιναν βασικός συντελεστής στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων. 

 

Παρόλο που η πανδημία προκάλεσε μια ταχεία και σκληρή αλλαγή, δεν κράτησε πολύ, και οι ΜΜΕ πρέπει ακόμη να εκσυγχρονίσουν την ψηφιακή τους υποδομή. Ως απάντηση, η ΕΕ χρηματοδοτεί μέσω του Erasmus+ πρωτοβουλίες εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης, όπως το DigitUp, σκοπός του οποίου είναι η υποστήριξη της ψηφιοποίησης των ΜΜΕ. Τέτοια σχέδια σκοπεύουν να καταστήσουν τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις πιο ανταγωνιστικές στη διεθνή αγορά και ανθεκτικές έναντι μεγαλύτερων, ισχυρότερων και πολυμήχανων επιχειρήσεων. Η υποστήριξη της διαδικασίας ψηφιοποίησης των ΜΜΕ σημαίνει να τις βοηθήσεις σε μια δαπανηρή και χρονοβόρα δραστηριότητα, τα οποία σπάνια βρίσκονται στη διάθεση μιας ΜΜΕ, ιδίως μετά τον αντίκτυπο του COVID στις οικονομίες. Με τη βοήθεια της ΕΕ στον εκσυγχρονισμό των ψηφιακών υποδομών, όλες οι ευρωπαϊκές περιφέρειες που μπορεί να υποφέρουν από έλλειψη ψηφιοποίησης θα έχουν πρόσβαση σε ένα εντελώς νέο φάσμα δυνατοτήτων. Ωστόσο, η υποδομή απαιτεί επίσης οι άνθρωποι να έχουν τις κατάλληλες δεξιότητες για να την αξιοποιήσουν στο έπακρο- εδώ η διδασκαλία καθίσταται απαραίτητη.

 

 

Πολλά ευρωπαϊκά κράτη μέλη έχουν ήδη ανακοινώσει και δρομολογήσει σχέδια ανάκαμψης και ανάπτυξης, αφού οι επιπτώσεις του COVID-19 αποδεικνύουν την επιτακτική ανάγκη για αλλαγή. Όλα εστιάζουν την προσοχή τους στις τεχνολογίες BIC: και την κυβερνοασφάλεια. Τα σχέδια ανάκαμψης προωθούν επίσης επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο, φορολογικά κίνητρα, κατάρτιση δεξιοτήτων, έρευνα και ανάπτυξη υποδομών. Τρίτα μέρη, όπως κόμβοι καινοτομίας και ενώσεις, αναδεικνύονται επίσης για να υποστηρίξουν αυτή την αλλαγή. Όλες οι προαναφερθείσες πτυχές αποτελούν απαραίτητα βήματα εάν η ΕΕ επιθυμεί να εκσυγχρονίσει τις οικονομίες των μελών της. Η πολυτομεακή συνεργασία ως βάση ενισχύει τις προσπάθειες ψηφιοποίησης και προάγει τη συνεργασία, ένα ουσιαστικό μέρος του ευρωπαϊκού πειράματος. Η Ευρώπη είναι ισχυρότερη δουλεύοντας από κοινού για έναν κοινό στόχο.

 

 

Το DigitUp έχει πολλαπλούς στόχους που στην ουσία επικεντρώνονται στην ψηφιακή αναβάθμιση των ΜΜΕ μέσω της εκπαίδευσης και της συνεργασίας. Το DigitUp θα εντοπίσει πρώτα το είδος των δεξιοτήτων που έχουν μεγάλη ζήτηση μεταξύ των ΜΜΕ. Θα ενημερωθούν για τα πλεονεκτήματα που παρέχει η ψηφιοποίηση για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα. Η παροχή τακτικής κατάρτισης αποτελεί σταθερή απαίτηση αν το DigitUp επιθυμεί να επιτύχει τους στόχους του- τα προγράμματα κατάρτισης, με ειδικά εκπαιδευμένους εκπαιδευτές, θα στοχεύουν στις ειδικές ανάγκες των ΜΜΕ. Αυτοί οι εκπαιδευτές θα έχουν καθοριστικό ρόλο στην παροχή εκπαίδευσης, πόρων και υλικών που είναι απαραίτητα για την ψηφιακή αναβάθμιση. Όλο το πρόγραμμα θα στοχεύει επίσης στην αύξηση του δημόσιου διαλόγου γύρω από τον ψηφιακό μετασχηματισμό, ώστε να διαδοθεί περαιτέρω η προβολή του και τα πλεονεκτήματα της ψηφιοποίησης.

 Σε αυτό το στάδιο καθίσταται ενδιαφέρον να προσκληθούν φορείς εκτός του εκπαιδευτικού τομέα. Η συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, δημόσιων φορέων και ιδιωτικών οντοτήτων θα ενισχύσει την ψηφιακή αναβάθμιση, επιτρέποντας σε βασικούς τομείς να συνεργαστούν σε έναν τομέα κοινής ανάγκης και κοινού ενδιαφέροντος. Ένα δυναμικό και ζωντανό περιβάλλον θα ενθαρρύνει τις ΜΜΕ να συμμετάσχουν σε προγράμματα κατάρτισης που βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα παρέχοντας πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες και ευκαιρίες.

 

Author: Aymeric Pochat, EUDA, Czech Republic 

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις. 2022-1-CZ01-KA220-VET- 000086461

Copyright © 2023 Digital Upgrade Skilling. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive